Franstaligen in Québec gaan creatiever om met taal

Franstaligen in Québec gaan creatiever om met taal

Ik vind het altijd heel leerzaam om lessen voor te bereiden voor mijn studenten van het ITV (Hogeschool voor tolken & vertalen) in Utrecht. Je kunt op die school o.a. studeren om tolk of vertaler Frans te worden. Ook andere talen zoals Engels, Italiaans, Spaans en Russisch worden aangeboden. Ik geef les aan studenten die in het vierde jaar van hun studie voor de tolkopleiding hebben gekozen. Ook geef ik een minor over de Europese instellingen aan derdejaarsstudenten. Het thema van mijn volgende les is social media. Naast tolkvaardigheden wordt er tijdens de colleges aandacht geschonken aan taalvaardigheid (woordenschat, grammatica, etc.). Tijdens mijn zoektocht naar informatie over social media kwam […]